Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Προκήρυξη 9Κ/2008-θέσεις ΔΕ)


pvaigaiou

 
 
 

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
(Προκήρυξη 9κ/2008 -Θέσεις ΔΕ)
 
    Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 9Κ/2008 (ΦΕΚ 575/03.11.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (454) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης, του κλάδου ΔΕ Οικονομικών, στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.
 
    Τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.
 

Πηγή:"wwwasep.gr"

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael