Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                      Χίος    23 – 09 – 2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

Νοσοκομείο Χίου: Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου αποφασίζει την προκήρυξη για πλήρωση των παρακάτω, επί θητεία θέσεων, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου “Σκυλίτσειο” ως εξής:

α) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β’ Χειρουργικής

β) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β’ Παιδιατρικής

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ