Ζητώ εργασία για φύλαξη βρεφών – νηπίων

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητώ εργασία για φύλαξη βρεφών – νηπίων

Ζητώ εργασία για φύλαξη βρεφών – νηπίων

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητώ εργασία για φύλαξη βρεφών – νηπίων

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Φιλόλογος αναλαμβάνει παράλληλη στήριξη ή/και ιδιαίτερα μαθήματα

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Φιλόλογος αναλαμβάνει παράλληλη στήριξη ή/και ιδιαίτερα μαθήματα

Ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων και παιδιών

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων και παιδιών