ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Υπάλληλοι Τραπεζικών Εργασιών στη Χίο

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Υπάλληλοι Τραπεζικών Εργασιών στη Χίο

ΔΕΔΔΗΕ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Χίου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

ΔΕΔΔΗΕ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Χίου

Υπάλληλος για Κατάστημα με Οικοδομικά Υλικά

Προβολή θέσης εργασίας Εταιρεία Κατάστημα με οικοδομικά υλικά Υπέυθυνος Χούλης Αντώνης Κατηγορία θέσης Υπάλληλοι Τίτλος θέσης Υπάλληλος για Κατάστημα με Οικοδομικά Υλικά Κωδικός θέσης  

Υπάλληλος για Κατάστημα με Οικοδομικά Υλικά

Υπάλληλος για Πρατήριο Υγρών Καυσίμων – Shell

Προβολή θέσης εργασίας Εταιρεία Shell Υπέυθυνος Τσουρής Αντώνης Κατηγορία θέσης Υπάλληλοι Τίτλος θέσης Υπάλληλος για Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Κωδικός θέσης   Προσόντα Θα ληφθεί υπ’

Υπάλληλος για Πρατήριο Υγρών Καυσίμων – Shell

ΕΚΑΒ: Προκήρυξη για 365 θέσεις επικουρικού προσωπικού

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

ΕΚΑΒ: Προκήρυξη για 365 θέσεις επικουρικού προσωπικού

Δήμος Χίου: Πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Δήμος Χίου: Πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Αλλαγή ημερομηνίας πραγματοποίησης σύσκεψης

ΘΕΜΑ: Αλλαγή ημερομηνίας πραγματοποίησης σύσκεψης Το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Χίου, ενημερώνει όλους τους εργοδοτικούς φορείς του Δήμου Χίου ότι η προγραμματισμένη σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης για τη Δευτέρα 21/09/2020με θέμα την εκτίμηση του αριθμού των θέσεων για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση αλιεργατών και απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, που θα καλυφθούν με τη διαδικασία της μετάκλησης από πολίτες τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022, μεταφέρεται την Τρίτη 29/09/2020 και ώρα 10:00π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου «ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ» (Πολυτεχνείου 1, Χίος)

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, για την υποβοήθηση των υπηρεσιών στην εκκαθάριση των υποβληθεισών δηλώσεων τ.μ. ακινήτων.

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, για την υποβοήθηση των υπηρεσιών στην εκκαθάριση των υποβληθεισών δηλώσεων τ.μ. ακινήτων

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την ενίσχυση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει πρόσληψη συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου, ως εξής