Ζητείται προσωπικό για καθαρισμό ενοικιαζόμενων δωματίων

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται προσωπικό για καθαρισμό ενοικιαζόμενων δωματίων

Ζητούνται Σύμβουλοι Ασφαλιστικών Επενδύσεων

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητούνται Σύμβουλοι Ασφαλιστικών Επενδύσεων

Ζητείται στέλεχος Λογιστικού Γραφείου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται στέλεχος Λογιστικού Γραφείου

Ζητείται φροντιστρία από την Κιβωτό του Κόσμου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται φροντιστρία από την Κιβωτό του Κόσμου

Ζητούνται Υπάλληλοι από το Inspot Χίου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητούνται Υπάλληλοι από το Inspot Χίου

Ζητούνται υπάλληλοι από την εταιρεία Άμπελος ΙΚΕ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητούνται υπάλληλοι από την εταιρεία Άμπελος ΙΚΕ

Ζητούνται συνεργάτες από το ξενοδοχείο ERYTHA

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητούνται συνεργάτες από το ξενοδοχείο ERYTHA

Ζητείται υπάλληλος από το FOTOCOM.GR

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται υπάλληλος από το FOTOCOM.GR

Ζητείται Φαρμακοποιός – Βοηθός Φαρμακείου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται Φαρμακοποιός – Βοηθός Φαρμακείου

Ζητείται Προσωπικό από το cafe-bar “Μπούρτζι”

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται Προσωπικό από το cafe-bar “Μπούρτζι”

Ζητείται Υπάλληλος Παραγωγής και Αποθήκης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται Υπάλληλος Παραγωγής και Αποθήκης

Ζητείται Υπάλληλος – Απόφοιτος Ηλεκτρονική ή Αυτοματισμού

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται Υπάλληλος – Απόφοιτος Ηλεκτρονική ή Αυτοματισμού

Ζητείται πωλήτρια από την Εταιρεία “ΧΑΡΤΟΠΟΛΙΣ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται πωλήτρια από την Εταιρεία “ΧΑΡΤΟΠΟΛΙΣ

Ζητείται κοπέλα για μπουφέ – κρύα κουζίνα από το ζαχαροπλαστείo Alacreme

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται κοπέλα για μπουφέ – κρύα κουζίνα από το ζαχαροπλαστείo Alacreme

Ζητείται οδηγός από το ζαχαροπλαστείo Alacreme

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Ζητείται οδηγός από το ζαχαροπλαστείo Alacreme