Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                      Χίος    08 – 09 – 2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

Δήμος Χίου: Προσωρινά Αποτελέσματα Σχολικών Καθαριστριών

Εκδόθηκαν από το Δήμο Χίου τα Προσωρινά Αποτελέσματα της ΣΟΧ/3 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε Yπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Οι ενδιαφερόμενου μπορούν να δουν τους Πίνακες κατάταξης, προσληφθέντων και απορριπτέων  ΕΔΩ