Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-12-2023

Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-12-2023 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις κενές θέσεις φαρμακείων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου 

Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-12-2023

Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-05-2023

Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-05-2023   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις κενές θέσεις φαρμακείων κατά την 31η Μαΐου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα

Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-05-2023

Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-12-2022

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου /  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                    

Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-12-2022

Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-05-2022

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-05-2022

ΔΕΗ/ΔΕΠΑΝ: Πρόσληψη προσωπικού με συμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

ΔΕΗ/ΔΕΠΑΝ: Πρόσληψη προσωπικού με συμβαση εργασίας ΙΔΟΧ