ΕΜΧ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

ΕΜΧ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τριήρης Αναπτυξιακή ΑΕ : Πρόσληψη Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Τριήρης Αναπτυξιακή ΑΕ : Πρόσληψη Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμος Χίου: Πρόσληψη σχολικών καθαριστριών

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Δήμος Χίου: Πρόσληψη σχολικών καθαριστριών

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες

Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-12-2021

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                         

Κενές θέσεις φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Χίου στις 31-12-2021